27-5-2022

Keti Koti dialoog Tafel

Ga in gesprek tijdens een gezamenlijke maaltijd ter herdenking van de afschaffing van de slavernij
Keti Koti dialoog Tafel

Speciale Keti Koti dialoog Tafel bij Podium Hoge Woerd met als thema Stilzwijgen of Uitspreken.

Hanno Tomassen, directeur Podium Hoge Woerd: "We geven plek en ruimte aan het vertellen van moeilijke, schurende en pijnlijke verhalen, zoals de herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij."

Tijdens Keti Koti wordt jaarlijks op 1 juli de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Keti Koti betekent ‘verbreek de ketens’, verwijzend naar de boeien waarmee de tot slaafgemaakten vastgezet werden.

Aanmelden voor de Keti Koti dialoog Tafel
Speciale Keti Koti dialoog Tafel bij Podium Hoge Woerd met als thema Stilzwijgen of Uitspreken.
Speciale Keti Koti dialoog Tafel bij Podium Hoge Woerd met als thema Stilzwijgen of Uitspreken.

Wat is de Keti Koti dialoog Tafel?

Mercedes Zandwijken, oprichter en directeur Stichting Keti Koti Tafel: “De dialoogtafel is een nieuwe traditie, waarin wordt stilgestaan bij de omgang met de gevolgen van het Nederlandse slavernijverleden en koloniale verleden. Dit gebeurt via het delen van persoonlijke ervaringen, herinneringen en gevoelens tijdens het nuttigen van een gezamenlijke maaltijd. Aan het begin en aan het eind van de maaltijd worden rituelen uitgevoerd, die verwijzen naar de slavernij. Tussen de gesprekken door zingt het koor Fri Yeye treur- en bevrijdingsliederen, die gezongen werden op de plantages ten tijde van de slavernij.”

Met deze dialoogbijeenkomst wil de Stichting Keti Koti Tafel bijdragen aan het bestrijden van vooroordelen, discriminatie en het versterken van wederzijdse empathie en compassie.

Wat is de Keti Koti dialoog Tafel?
Wat is de Keti Koti dialoog Tafel?
Mercedes Zandwijken (oprichter Keti Koti Tafel/directeur) en Machiel Keestra (mede-oprichter – Filosoof /Central DiversIty& Inclusie officer UVA)

Stilzwijgen of Uitspreken?

Het is op de hedendaagse én historische locatie van Podium Hoge Woerd in De Meern, dat we met witte en zwarte Nederlanders en alle kleuren daartussen, tijdens de Keti Koti Tafel in dialoog gaan op basis van het thema: Stilzwijgen of Uitspreken.

Hanno Tomassen, directeur Podium Hoge Woerd: “Om vooruit te kunnen moeten we het verleden onder ogen zien en daar open met elkaar over kunnen spreken. Wij zijn logischerwijs als theater voor het 'uitspreken'. We geven plek en ruimte aan het vertellen van moeilijke, schurende en pijnlijke verhalen, zoals de herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij. Zo kunnen we samen over de gevolgen ervan praten en vooroordelen bestrijden.”

Stilzwijgen of Uitspreken?
Stilzwijgen of Uitspreken?
Hanno Tomassen

Wil je ook aan tafel?

Deze bijzondere Keti Koti dialoog Tafel op 25 juni aanstaande wordt aangeboden door Stichting Keti Koti Tafel in samenwerking met Podium Hoge Woerd. Deelname en de maaltijd zijn gratis. De avond begint om 18.30u en eindigt omstreeks 21.00u. Aanmelden kan via de aanmeldknop.

Aanmelden voor de Keti Koti dialoog Tafel
Wil je ook aan tafel?
Wil je ook aan tafel?