George & Eran Producties

Theater

George & Eran Producties

George & Eran Producties is een theatergezelschap waarvan George Elias Tobal en Eran Ben- Michaël gezamenlijk het hart vormen en waar altijd nieuwe zelfgeschreven stukken gemaakt worden.

Stukken die onontkoombare persoonlijk en maatschappelijke verhalen vertellen vanuit een wereldwijze blik die een universele zeggingskracht hebben. Met humor, zelfspot en relativering worden grote maatschappelijke thema’s teruggebracht tot menselijke proporties.